Yrityksen muistilista 2019

Tärkeät päivämäärät

 Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

tarkeat-paivamaarat-1.jpg

Veroilmoitukset

veroilmoitukset.jpg

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

veroilmoitukset-oma-aloitteisista-veroista.jpg

Tulorekisteri

tulorekisteri.jpg

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €

sosiaalivakuutusmaksu-2.jpg

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

  • YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v

  • YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v

  • Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v

yrittajan-elakemaksu.jpg

Työttömyysvakuutusmaksu

tyottomyysvakuutusmaksu.jpg

Sairausvakuutusmaksu

sairausvakuutusmaksu-1.jpg

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Korot

Kotimaan päivärahat

matkakustannusten-korvaukset.jpg

Ulkomaan päivärahat

Kilometrikorvaukset

kilometrikorvaukset.jpg

Luontoisetujen verotusarvoja

luontoisetujen-verotusarvoja.jpg

Autoetu

autoetu.jpg

Arvonlisäverot

arvonlisaverot_.jpg
Source: https://yrittajille.taloushallintoliitto.f...