Yrityksen muistilista 2019

Tärkeät päivämäärät

 Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

tarkeat-paivamaarat-1.jpg

Veroilmoitukset

veroilmoitukset.jpg

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

veroilmoitukset-oma-aloitteisista-veroista.jpg

Tulorekisteri

tulorekisteri.jpg

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €

sosiaalivakuutusmaksu-2.jpg

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

  • YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v

  • YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v

  • Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v

yrittajan-elakemaksu.jpg

Työttömyysvakuutusmaksu

tyottomyysvakuutusmaksu.jpg

Sairausvakuutusmaksu

sairausvakuutusmaksu-1.jpg

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Korot

Kotimaan päivärahat

matkakustannusten-korvaukset.jpg

Ulkomaan päivärahat

Kilometrikorvaukset

kilometrikorvaukset.jpg

Luontoisetujen verotusarvoja

luontoisetujen-verotusarvoja.jpg

Autoetu

autoetu.jpg

Arvonlisäverot

arvonlisaverot_.jpg
Source: https://yrittajille.taloushallintoliitto.f...

Suomi.fi-valtuutus korvaa Katso-tunnisteen

Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet

Verohallinto ottaa marraskuun 2018 alussa käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Valtuuksia voivat käyttää jatkossa sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat.

Valtuutuksia voi tehdä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa 15.5.2018 alkaen, mutta valtuudet toimivat Verohallinnon asiointikanavissa vasta 1.11.2018 alkaen. Verkkopalvelussa henkilö tai yritys voi valtuuttaa toisen henkilön tai toisen yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan. Palvelussa voi myös pyytää valtuutusta toiselta henkilöltä tai yritykseltä ja hallinnoida valtuutuksia keskitetysti.

Kun valtuutetulle on myönnetty Suomi.fi-valtuus veroasioiden hoitamiseen, hän voi kirjautua Verohallinnon verkkopalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valtuus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen.

Lue lisää Valtuudet-palvelusta Suomi.fissä.

Kaksi erilaista veroasioinnin valtuutta

Veroasioiden hoitamiseen on olemassa kaksi valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Veroasioiden hoito oikeuttaa valtuutetun hoitamaan kaikkia veroasioita valtuuttajan puolesta kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa.

Veroilmoittaminen-valtuutuksella asianhoitaja voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta. Valtuutusta ei voi käyttää kaikissa asiointikanavissa, esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajien annettava valtuus ennen marraskuuta

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat ja heidän asianhoitajansa eivät voi asioida OmaVerossa Katso-tunnuksilla 1.11.2018 jälkeen. Jotta yrittäjän veroasioiden hoitaminen sujuu ilman keskeytyksiä, liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää antaa kirjanpitäjälleen Suomi.fi-valtuus ennen marraskuuta.

Katso-tunniste jää käyttöön siirtymäajaksi

Katso-palvelu jää käyttöön siirtymäajaksi Suomi.fi-valtuuksien rinnalle. Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt voivat jatkaa asiointia Verohallinnon asiointikanavissa Katso-tunnisteen avulla vuoden 2019 loppuun saakka. Myös yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset, ulkomaalaiset ja julkiset toimijat ja niiden asianhoitajat käyttävät veroasiointiin jatkossakin Katso-tunnistetta.

Valtuudet-palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus. Kansalaiset saavat lisätietoa valtuuksista Kansalaisneuvonnasta. Yritysasiakkaille on erillinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Source: https://www.suomi.fi/uutiset/verohallinto-...

OmaVero-palvelu korvaa Verotilin

OmaVero kokoaa sähköiset palvelut yhteen

Verohallinnossa käynnissä olevan Valmis-hankkeen aikana korvataan suurin osa nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista OmaVero-palvelulla vuosina 2017-2019.

Ensimmäisenä suurena kokonaisuutena OmaVeroon on siirtymässä oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen eli nykyisen Verotili-palvelun kaltaiset toiminnallisuudet vuoden 2017 alussa.

Erillisistä palveluista yhteen palveluun

Tällä hetkellä veronmaksaja-asiakkaiden sähköiset palvelut ovat erillisiä palveluita, joihin kirjaudutaan erikseen. Tulevaisuudessa asiakkaat löytävät kaikki vuorovaikutteiset palvelut keskitetysti OmaVerosta. Sen käyttäjiä ovat tulevaisuudessa sekä henkilöasiakkaat että ne yritys- ja yhteisöasiakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää tietoja suoraan taloushallintojärjestelmästään.

Tavoitteena kattava sähköinen palveluntarjonta

Verohallinnon palveluiden sähköistäminen on osa valtiovarainministeriön asettamia tavoitteita vähentää paperipostia selvästi vuoteen 2017 mennessä ja lopettaa se lähes kokonaan 2020 mennessä. Verohallinnon tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 100 % palveluyhteydenotoista on tarjolla sähköisesti.

Source: https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohalli...

Olemme Procountorin sertifioima tilitoimisto!

Procountorin Sertifioitu tilitoimisto-partnerien määrä kasvoi jälleen yhdellä kun muhoslainen M&R Tikkanen Oy saavutti sertifioidun tilitoimiston tason. Onneksi olkoon!

Sertifioidut tilitoimistot ovat Procountorin aktiivisia yhteistyökumppaneita, joille liiketoiminnassa sähköisen taloushallinnon palveluiden tarjoamisella on keskeinen osa.

”Sertifioinnilla osoitamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaat ja nykyaikaiset taloushallintopalvelut.” Maija Tikkanen M&R Tikkanen Oy:stä kertoo.

Source: http://www.procountor.com/2016/04/06/onnea...

Procountorin hyödyt yrityksille - 10 syytä valita Procountor

Tässä 10 syytä valita sähköinen taloushallinto;

1. Käytön vapaus

Procountor on sähköisen taloushallinnon pilvipalvelu ja se toimii täysin internetselaimessa. Näin ollen Procountor on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, myös mobiilissa. Etäkäyttö on Procountorin kanssa arkipäivää.

2. Ajansäästö

Sähköisen taloushallinnon myötä kahdenkertainen työ poistuu. Kaikki tositteet ovat tallessa yhdessä paikassa sähköisessä muodossa, eikä tietoa tarvitse siirtää manuaalisesti paikasta toiseen. Lisäksi kuitit voi esimerkiksi skannata talteen älypuhelimella heti ostotapahtuman yhteydessä. Yrittäjälle jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

3. Kattavuus

Procountor on kokonaisvaltainen taloushallinnon ohjelmisto. Yritys voi hoitaa yhdessä käyttöliittymässä kaikki tärkeimmät liiketoiminnan osa-alueet: myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, reskontra, perintä, matkaja kululaskut, palkanlaskenta, kirjanpito, viranomaisilmoitukset, yrityksen talouden seuranta, sisäinen laskenta ja asiakkuudenhallinta. Lisäksi ohjelmistointegraatioiden avulla kokonaisuuteen voidaan liittää myös paljon muuta, esimerkiksi verkkokauppapalvelu tai toiminnanohjausjärjestelmä. Yrityksen koko taloushallinto toimii samassa järjestelmässä, eikä tietoa tarvitse erikseen koota raportointia varten.

4. Ajantasaisuus

Procountoria käytettäessä kaikista tositteista muodostuu kirjanpitoviennit automaattisesti. Ohjelmistossa on nähtävillä ajantasainen reskontra sekä pankkiyhteyden ansiosta myös kassavirta. Tämä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen talouden seurannan. Raportteja ei enää tarvitse odotella, vaan ne voi hakea nopeasti suoraan ohjelmistosta. Ajantasainen talouden seuraaminen ja ennustaminen ovat suuri etu yrityksen talouden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

5. Tilitoimistopalvelu

Tilitoimisto käyttää samaa ohjelmaa, jolloin yhteistyö tilitoimiston kanssa syvenee. Tilitoimisto voi tarjota parempaa palvelua kun yrittäjällä on pääsy tietoihin, johon perinteisesti vain tilitoimistolla oli pääsy. Tilitoimisto voikin toimia yrityksen talouspäällikkönä, jolloin yrittäjän ei tarvitse huolehtia talousasioista.

6. Kustannustehokkuus

Procountor ei pilvipalveluna vaadi ohjelmistoasennuksia, eikä suuria lisenssi- ja palvelininvestointeja. Ohjelmistosta veloitetaan käytön mukaan, ei moduuleittain. Lisäksi yritys saa veloituksetta käyttöönsä rajoittamattoman määrän käyttäjätunnuksia. Käytön aloittaminen on helppoa. Yritys saa yhdellä sopimuksella käyttöönsä kaiken tarvittavan, eli verkkolaskut, skannauspalvelut, tulostuspalvelut, pankkiyhteydet sekä sähköiset ilmoitukset. Yritys maksaa käytöstä kuukausittain toteutuneiden tositemäärien mukaan.

7. Tehokkuus

Procountorin avulla töitä voi jakaa yrityksen sisällä joustavammin. Työntekijöille voidaan myöntää käyttäjäoikeuksia heidän tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi matkalaskun voi tehdä asianomainen helposti itse sen sijaan, että ilmoittaisi tiedot sähköpostitse hallinnolle. Myös varahenkilöjärjestelyt on helpompi järjestää. Tuplatyö ja tiedon manuaalinen siirto poistuu yrityksen taloushallinnosta.

8. Käyttövarmuus

Procountor huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja tietojen varmuuskopioinnista. Ohjelmistoa päivitetään säännöllisesti, eikä tämä vaadi yritykseltä toimenpiteitä. Procountor tarjoaa kaikille käyttäjilleen myös veloituksettoman asiakaspalvelun, ohjekirjan ja ohjevideot. Yritys saa maksutonta tukea ohjelmiston käyttöön.

9. Kotimaisuus

Procountor on kotimainen ohjelmisto, jonka aktiivinen kehitystyö tapahtuu Espoossa. Procountorille on myönnetty Avainlippu -merkki sekä Design from Finland -merkki.

10. Kansainvälisyys

Procountor on kotimainen vientituote. Sitä on mahdollista käyttää Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaissa toimivat emo- ja tytäryhtiöt voivat käyttää samaa ohjelmistoa.

Markkinointi- vai edustuskulu?

Jutun juoni on "tavanomaisuus".

Yritysten edustuskulut tulivat tämän vuoden alusta kokonaan vähennyskelvottomiksi tuloverotuksessa. Markkinointi- ja neuvottelukuluissa vähennysoikeus kuitenkin säilyi. Yrittäjille edustus- ja markkinointitilaisuuden erot eivät kuitenkaan ole aivan selviä, kertoo arvonlisäveroasiantuntija Harri Huikuri, Deloitte & Touche Oy:stä.

– Jos karkeasti mietitään, niin edustaminen on vapaamuotoista suhteiden ylläpitoa ja kanssakäymistä ihmisten kanssa. Niissä tilaisuuksissa ei kouluteta, eikä markkinoida tai myydä mitään virallisen agendan puitteissa, Huikuri luettelee.

Markkinointikuluja syntyy puolestaan esimerkiksi tuote-esittelytilaisuuksista tai uusien tuotteiden esittelystä.

– Tilaisuudessa on virallinen ohjelma ja jotakin kevyttä tarjoilua. Myös lounastapaamiset myyntimielessä menevät markkinointikuluihin, selvittää Huikuri.

Tilaisuuden tarjoilut vaikuttavatkin luokitteluun. Verohallinnon ylitarkastajan Tiina Rantalan mukaan markkinointikuluja voi vähennellä verotuksessa, mikäli tilaisuuden tarjoilu on tavanomaista.

– Tavanomaisuudella tarkoitetaan lounasruoan tasoista tarjoilua tai vaikkapa kahvitarjoilua. Jos tapahtumaan liittyy vaikkapa cocktail-tilaisuus, mennään jo selvästi edustuksen puolelle, Rantala kertoo.

Jottei asia olisi liian yksinkertainen, ei alkoholitarjoilu kuitenkaan yksiselitteisesti tarkoita edustustilaisuutta. Tavanomaisuus näyttelee tässäkin pääroolia.

– Jos lounaan yhteydessä tarjotaan lasi viiniä, niin voidaan pysyä vielä markkinointi- tai neuvottelukuluiksi katsottavassa tarjoilussa, Rantala selventää.

Kelloa tilaisuuksissa ei silti tarvitse katsoa.

– Tilaisuuden kellonajalla ei sinänsä ole merkitystä, Tiina Rantala selvittää.

Asiaan vihkiytymättömälle kulujen luokittelu saattaa kuulostaa melkoiselta sopalta. Tämän ymmärtää arvonlisäveroasiantuntija Harri Huikuri.

– Edelleen tulee kuitenkin hankalia rajanvetokysymyksiä. Verohallinto on tänä keväänä julkaisemassa ohjeen edustus- ja markkinointikulujen osalta, ja toivon kovasti, että se tulee selkeyttämään tilannetta epäselvien tapausten osalta, Huikuri sanoo.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi

Source: www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etus...