Tärkeitä lukuja 2017

Kilometrikorvaukset 2017

Auto

41 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

• 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä

• 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

• 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä

• 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri

• 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

• 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

 

Päivärahat 2017

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,25 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,50 euroa.

Päivitetty joulukuu / 2016

Kotimaan päivärahat

Työmatkan kestosta riippuen päivärahan enimmäismäärät

Työmatkan kesto

Päivärahan enimmäismäärä (euroa)

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

19,00

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

41,00

kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden

 

- vähintään 2 tunnilla

19,00

- yli 6 tunnilla

41,00

Source: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyo...

OmaVero-palvelu korvaa Verotilin

OmaVero kokoaa sähköiset palvelut yhteen

Verohallinnossa käynnissä olevan Valmis-hankkeen aikana korvataan suurin osa nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista OmaVero-palvelulla vuosina 2017-2019.

Ensimmäisenä suurena kokonaisuutena OmaVeroon on siirtymässä oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen eli nykyisen Verotili-palvelun kaltaiset toiminnallisuudet vuoden 2017 alussa.

Erillisistä palveluista yhteen palveluun

Tällä hetkellä veronmaksaja-asiakkaiden sähköiset palvelut ovat erillisiä palveluita, joihin kirjaudutaan erikseen. Tulevaisuudessa asiakkaat löytävät kaikki vuorovaikutteiset palvelut keskitetysti OmaVerosta. Sen käyttäjiä ovat tulevaisuudessa sekä henkilöasiakkaat että ne yritys- ja yhteisöasiakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää tietoja suoraan taloushallintojärjestelmästään.

Tavoitteena kattava sähköinen palveluntarjonta

Verohallinnon palveluiden sähköistäminen on osa valtiovarainministeriön asettamia tavoitteita vähentää paperipostia selvästi vuoteen 2017 mennessä ja lopettaa se lähes kokonaan 2020 mennessä. Verohallinnon tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 100 % palveluyhteydenotoista on tarjolla sähköisesti.

Source: https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohalli...

Olemme Procountorin sertifioima tilitoimisto!

Procountorin Sertifioitu tilitoimisto-partnerien määrä kasvoi jälleen yhdellä kun muhoslainen M&R Tikkanen Oy saavutti sertifioidun tilitoimiston tason. Onneksi olkoon!

Sertifioidut tilitoimistot ovat Procountorin aktiivisia yhteistyökumppaneita, joille liiketoiminnassa sähköisen taloushallinnon palveluiden tarjoamisella on keskeinen osa.

”Sertifioinnilla osoitamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaat ja nykyaikaiset taloushallintopalvelut.” Maija Tikkanen M&R Tikkanen Oy:stä kertoo.

Source: http://www.procountor.com/2016/04/06/onnea...

Procountorin hyödyt yrityksille - 10 syytä valita Procountor

Tässä 10 syytä valita sähköinen taloushallinto;

1. Käytön vapaus

Procountor on sähköisen taloushallinnon pilvipalvelu ja se toimii täysin internetselaimessa. Näin ollen Procountor on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, myös mobiilissa. Etäkäyttö on Procountorin kanssa arkipäivää.

2. Ajansäästö

Sähköisen taloushallinnon myötä kahdenkertainen työ poistuu. Kaikki tositteet ovat tallessa yhdessä paikassa sähköisessä muodossa, eikä tietoa tarvitse siirtää manuaalisesti paikasta toiseen. Lisäksi kuitit voi esimerkiksi skannata talteen älypuhelimella heti ostotapahtuman yhteydessä. Yrittäjälle jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

3. Kattavuus

Procountor on kokonaisvaltainen taloushallinnon ohjelmisto. Yritys voi hoitaa yhdessä käyttöliittymässä kaikki tärkeimmät liiketoiminnan osa-alueet: myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, reskontra, perintä, matkaja kululaskut, palkanlaskenta, kirjanpito, viranomaisilmoitukset, yrityksen talouden seuranta, sisäinen laskenta ja asiakkuudenhallinta. Lisäksi ohjelmistointegraatioiden avulla kokonaisuuteen voidaan liittää myös paljon muuta, esimerkiksi verkkokauppapalvelu tai toiminnanohjausjärjestelmä. Yrityksen koko taloushallinto toimii samassa järjestelmässä, eikä tietoa tarvitse erikseen koota raportointia varten.

4. Ajantasaisuus

Procountoria käytettäessä kaikista tositteista muodostuu kirjanpitoviennit automaattisesti. Ohjelmistossa on nähtävillä ajantasainen reskontra sekä pankkiyhteyden ansiosta myös kassavirta. Tämä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen talouden seurannan. Raportteja ei enää tarvitse odotella, vaan ne voi hakea nopeasti suoraan ohjelmistosta. Ajantasainen talouden seuraaminen ja ennustaminen ovat suuri etu yrityksen talouden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

5. Tilitoimistopalvelu

Tilitoimisto käyttää samaa ohjelmaa, jolloin yhteistyö tilitoimiston kanssa syvenee. Tilitoimisto voi tarjota parempaa palvelua kun yrittäjällä on pääsy tietoihin, johon perinteisesti vain tilitoimistolla oli pääsy. Tilitoimisto voikin toimia yrityksen talouspäällikkönä, jolloin yrittäjän ei tarvitse huolehtia talousasioista.

6. Kustannustehokkuus

Procountor ei pilvipalveluna vaadi ohjelmistoasennuksia, eikä suuria lisenssi- ja palvelininvestointeja. Ohjelmistosta veloitetaan käytön mukaan, ei moduuleittain. Lisäksi yritys saa veloituksetta käyttöönsä rajoittamattoman määrän käyttäjätunnuksia. Käytön aloittaminen on helppoa. Yritys saa yhdellä sopimuksella käyttöönsä kaiken tarvittavan, eli verkkolaskut, skannauspalvelut, tulostuspalvelut, pankkiyhteydet sekä sähköiset ilmoitukset. Yritys maksaa käytöstä kuukausittain toteutuneiden tositemäärien mukaan.

7. Tehokkuus

Procountorin avulla töitä voi jakaa yrityksen sisällä joustavammin. Työntekijöille voidaan myöntää käyttäjäoikeuksia heidän tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi matkalaskun voi tehdä asianomainen helposti itse sen sijaan, että ilmoittaisi tiedot sähköpostitse hallinnolle. Myös varahenkilöjärjestelyt on helpompi järjestää. Tuplatyö ja tiedon manuaalinen siirto poistuu yrityksen taloushallinnosta.

8. Käyttövarmuus

Procountor huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja tietojen varmuuskopioinnista. Ohjelmistoa päivitetään säännöllisesti, eikä tämä vaadi yritykseltä toimenpiteitä. Procountor tarjoaa kaikille käyttäjilleen myös veloituksettoman asiakaspalvelun, ohjekirjan ja ohjevideot. Yritys saa maksutonta tukea ohjelmiston käyttöön.

9. Kotimaisuus

Procountor on kotimainen ohjelmisto, jonka aktiivinen kehitystyö tapahtuu Espoossa. Procountorille on myönnetty Avainlippu -merkki sekä Design from Finland -merkki.

10. Kansainvälisyys

Procountor on kotimainen vientituote. Sitä on mahdollista käyttää Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaissa toimivat emo- ja tytäryhtiöt voivat käyttää samaa ohjelmistoa.

Kilometrikorvaus ja päiväraha 2016

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Päivärahaan vaikuttaa työmatkan pituus ja kohde

Työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Työmatkan kesto vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

Vuonna 2016 päivärahan määrä on

  • osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
  • kokopäiväraha 40 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
  • ulkomaan päivärahaan (Katso taulukko)
  • ateriakorvaus 10 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.)

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

Kilometrikorvauksia ja päivärahoja voidaan maksaa työntekijälle verottomasti sekä kotimaassa että ulkomailla.
Katso vuoden 2016 verottomat määrät sekä tarkemmat ohjeet Verohallinnon vuosittaisesta päätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016)

 

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkalla

Jos teet työmatkan omalla autolla, työnantaja voi maksaa sinulle verottomasti kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Korvauksen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä. Vuonna 2016 kilometrikorvauksen perussumma on 0,43 euroa/km (0,44 euroa/km vuonna 2015). Kilometrikorvaukseen vaikuttaa muun muassa se, onko kyseessä oma auto vai työsuhdeauto ja onko kyydissä muita matkustajia.

Työmatkasta on tehtävä matkalasku

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Kun teet matkalaskun, liitä mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan. Työmatkasta voi kuitenkin aiheutua myös sellaisia lisäkustannuksia, joita ei voi selvittää kuittien tai tositteiden avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakulut silloin, jos matka tehdään omalla autolla. Työnantaja voi maksaa näistäkin kuluista korvauksia verottomasti, kunhan korvausten perusteena käytetään Verohallinnon päätöksessä vahvistettuja määriä.

Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka

Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.

Source: www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kilomet...

Markkinointi- vai edustuskulu?

Jutun juoni on "tavanomaisuus".

Yritysten edustuskulut tulivat tämän vuoden alusta kokonaan vähennyskelvottomiksi tuloverotuksessa. Markkinointi- ja neuvottelukuluissa vähennysoikeus kuitenkin säilyi. Yrittäjille edustus- ja markkinointitilaisuuden erot eivät kuitenkaan ole aivan selviä, kertoo arvonlisäveroasiantuntija Harri Huikuri, Deloitte & Touche Oy:stä.

– Jos karkeasti mietitään, niin edustaminen on vapaamuotoista suhteiden ylläpitoa ja kanssakäymistä ihmisten kanssa. Niissä tilaisuuksissa ei kouluteta, eikä markkinoida tai myydä mitään virallisen agendan puitteissa, Huikuri luettelee.

Markkinointikuluja syntyy puolestaan esimerkiksi tuote-esittelytilaisuuksista tai uusien tuotteiden esittelystä.

– Tilaisuudessa on virallinen ohjelma ja jotakin kevyttä tarjoilua. Myös lounastapaamiset myyntimielessä menevät markkinointikuluihin, selvittää Huikuri.

Tilaisuuden tarjoilut vaikuttavatkin luokitteluun. Verohallinnon ylitarkastajan Tiina Rantalan mukaan markkinointikuluja voi vähennellä verotuksessa, mikäli tilaisuuden tarjoilu on tavanomaista.

– Tavanomaisuudella tarkoitetaan lounasruoan tasoista tarjoilua tai vaikkapa kahvitarjoilua. Jos tapahtumaan liittyy vaikkapa cocktail-tilaisuus, mennään jo selvästi edustuksen puolelle, Rantala kertoo.

Jottei asia olisi liian yksinkertainen, ei alkoholitarjoilu kuitenkaan yksiselitteisesti tarkoita edustustilaisuutta. Tavanomaisuus näyttelee tässäkin pääroolia.

– Jos lounaan yhteydessä tarjotaan lasi viiniä, niin voidaan pysyä vielä markkinointi- tai neuvottelukuluiksi katsottavassa tarjoilussa, Rantala selventää.

Kelloa tilaisuuksissa ei silti tarvitse katsoa.

– Tilaisuuden kellonajalla ei sinänsä ole merkitystä, Tiina Rantala selvittää.

Asiaan vihkiytymättömälle kulujen luokittelu saattaa kuulostaa melkoiselta sopalta. Tämän ymmärtää arvonlisäveroasiantuntija Harri Huikuri.

– Edelleen tulee kuitenkin hankalia rajanvetokysymyksiä. Verohallinto on tänä keväänä julkaisemassa ohjeen edustus- ja markkinointikulujen osalta, ja toivon kovasti, että se tulee selkeyttämään tilannetta epäselvien tapausten osalta, Huikuri sanoo.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi

Source: www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etus...